Biljart

7 juli 2020

K   S   A   H

KONINKLIJK SPORTVERBOND ANTWERPENS HANDELBinnenkort een nieuwe Afdeling ??    

BILJARTopgericht in 1954

Laatste 4 competitiewedstrijden worden gespeeld zodra het weer kan !

ER MAG WEER GEBILJART WORDEN ! 8 juni 2020


COMPETITIE HERVATTEN IN SEPTEMBER !

Deelnemende ploegen seizoen 2019 - 2020