API

A P I

Aanspreekpunt Integriteit


Indien U klachten heeft over pesterijen, sexueel overschrijdend gedrag e.a. niet geoorloofde zaken,

kan U steeds terecht bij Nadine Dermul die U zal ondersteunen en met U tesamen

indien mogelijk/noodzakelijk de nodige stappen zal ondernemen volgens de nieuwe wetgeving ter zake.

Zij heeft de cursus API van Sport Vlaanderen meegevolgd.


Aarzel niet haar te contacteren bij problemen! Vervolgens zal zij U telefonisch benaderen om een afspraak te maken, waarop U haar alles kan vertellen in het volste vertrouwen. Zij zal U de verschillende mogelijkheden voorleggen om verdere stappen te ondernemen en met uw toestemming zelf in gesprek proberen te gaan met de tegenpartij vooraleer verder te gaan.

Nadine Dermul

API van de Federatie

0474 35 66 91