API

A P I

Aanspreekpunt Integriteit


Indien U klachten heeft over pesterijen, sexueel overschrijdend gedrag e.a. niet geoorloofde zaken,

kan U steeds terecht bij Nadine Dermul die U zal ondersteunen en samen met U

de nodige stappen zal ondernemen volgens de nieuwe wetgeving ter zake.

Zij heeft de cursus API van Sport Vlaanderen meegevolgd.


Aarzel niet haar te contacteren bij problemen! Vervolgens zal zij U telefonisch benaderen om een afspraak te maken, waarop U haar alles kan vertellen in het volste vertrouwen. Zij zal U de verschillende mogelijkheden voorleggen om verdere stappen te ondernemen. Alles gebeurt met uw toestemming.

A P I

Uitgangspunt


Sport moet leuke en veilige omgeving zijn voor kinderen, jongeren en (kwetsbare) volwassenen.


Iedereen heeft een preventieve en reactieve rol en verantwoordelijkheid om deze omgeving te creƫren en te behouden.


Wegkijken of niet reageren bij vermoedens, incidenten of meldingen is geen optie.


Daarom: weet je iets of merk je op dat er iets gaande is en niet door de beugel kan, praat er eens over met onze federatie-API mevrouw Nadine op bovenvermeld nummer!

Centrum Ethiek in de SportNadine Dermul

API van de Federatie

0474 35 66 91